fbpx

Projekti

Razvijamo i implementiramo inovativna enterprise rešenja koja

doprinose kvalitetu poslovanja i odgovaraju potrebama korisnika

Energetika

Sistem za obračun i naplatu potrošnje električne energije (IS-U)

HEP Elektra, kompanija članica HEP grupe, ovlašćena je za pružanje javne usluge snadbevanja električnom energijom u RH. Kako bi obezbedili obračun i naplatu isporučene električne energije ka približno 2,1 miliona svojih kupaca, kompanija je implementirala SAP IS-U rešenje. Sistem snadbevanja električnom energijom složen je bez obzira, da li se isporučuje električna energija nastala iz obnovljivih [...]
Odbrana i bezbednost

Softversko rešenje za podršku Službi 112

Implementacijom softverskog rešenja za podršku operaterima Službe za sistem 112 postignuto je da njihov rad bude još brži i kvalitetniji, a samo rešenje unapredilo je funkcionisanje Službe ključne u pomaganju građanima u hitnim situacijama. Broj 112 jedinstven je evropski broj za hitne službe. Poziv na 112 usmerava građane na operatere Službe za sistem 112, odnosno [...]
Energetika

SAP Retail sistem za Crodux

Kompanija Crodux derivati dva u procesu je ekspanzije maloprodajne mreže i transformacije poslovanja što zahteva prilagođavanje daljeg poslovanja. Tim povodom, Crodux je implementirao SAP Retail rešenje koje će im pomoći u daljoj transformaciji poslovanja i standardizovati procese uz bolju poslovnu kontrolu. Kompanija Crodux derivati dva bavi se uvozom, skladištenjem, maloprodajom, veleprodajom naftnih derivata i plina, [...]
Javna preduzeća

Centralni sistem za izveštavanje o kvalitetu vode

Unapređenje kvaliteta vode važan je deo politike voda EU i definisane su mere za vraćanje voda u njihovo prirodno stanište. Evropska komisija stoga prima redovne izveštaje o kvalitetu vode od država članica, a onda ih pažljivo analizira. Hrvatska, kao članica EU, želela je da razvije sistem izveštavanja zasnovan na najboljim praksama. S ciljem razmene znanja [...]
Obrazovanje

Pod jednakim uslovima za sve – državna matura i prijava na visoke škole

Dve bitne stvari u obrazovanju u Hrvatskoj su se dogodile 2009. godine – uvedena je državna matura, pa je uvedena elektronska prijava ispita za polaganje državne mature, kao i prijava budućih studenata na fakultete. Nacionalni informacioni sistem prijava na fakultete je centralni informaciono-administrativni sistem za prijavu na fakultete u Hrvatskoj. Za Ministarstvo nauke, obrazovanja i [...]
Poljoprivreda

IAKS

Kako pratiti isplate subvencija u poljoprivredi? Na na prvi pogled komplikovano pitanje postoji jednostavan odgovor – Integrisani administrativni i kontrolni sistem (IAKS). IAKS je informacioni sistem za kontrolu i praćenje podsticaja u poljoprivredi. U Hrvatskoj je uveden za potrebe Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju . Implementacijom ovog rešenja Hrvatska je dobila [...]