fbpx

Pod jednakim uslovima za sve – državna matura i prijava na visoke škole

Izazov

Unapređenje kvaliteta učenja i vrednovanja znanja na nivou celokupnog obrazovnog sistema, uz načelo jednakosti za sve.

Rešenje

Implementacija informaciono-administrativnog sistema za upis na fakultete u RH.

Rezultat

Transparentnost sistema – obrada rezultata državne mature, kao i svih podataka u celosti se odvija elektronskim putem.

Dve bitne stvari u obrazovanju u Hrvatskoj su se dogodile 2009. godine – uvedena je državna matura, pa je uvedena elektronska prijava ispita za polaganje državne mature, kao i prijava budućih studenata na fakultete.

Nacionalni informacioni sistem prijava na fakultete je centralni informaciono-administrativni sistem za prijavu na fakultete u Hrvatskoj.

Za Ministarstvo nauke, obrazovanja i sporta i Nacionalni centar za spoljnu analizu obrazovanja, razvili su ga Agencija za nauku i visoko obrazovanje, Fakultet elektrotehnike i računarstva, CARNet i KING ICT.

Svi podaci i rezultati obrađuju se elektronski, a to znači da svaki mladi čovek u važnim trenucima za svoju budućnost, kao što su polaganje državne mature i upis na fakultet, može računati na jasna pravila, jednaka za sve.

Implementacija informaciono-administrativnog sistema za upis na fakultete.

U okviru projekta KING ICT je bio odgovoran za razvoj softverskih rešenja za:

 • prijavu, registraciju i aktivaciju korisnika u sistemu
 • interaktivni korisnički interfejs za krajnjeg korisnika
 • pregled osnovnih podataka o učeniku
 • pregled završnih ocena
 • pretraživanje studijskih programa
 • odabir studijskih programa
 • odabir predmeta državne mature
 • kriterijumi i vrednovanje studijskih programa
 • odabir prijave i odjave ispita državne mature i studijskih programa
 • prikaz rezultata državne mature i prikaz rezultata upisnih lista
 • integraciju i prenos podataka iz sistema e-Matice*

 

* e-Matica je centralna baza podataka Ministarstva nauke, obrazovanja i sporta koja sadrži informacije o učenicima, predmetima i ocenama, iz koje se na kraju polugodišta ispisuju izveštaji , a na kraju školske godine svedočanstva o uspehu i vladanju učenika.