fbpx

Sistem za obračun i naplatu potrošnje električne energije (IS-U)

Izazov

Obezbediti tačne podatke za obračun i naplatu isporučene električne energije svojim kupcima.

Rešenje

SAP IS-U industrijsko rešenje s modulima koji uključuju upravljanje podacima kupaca, obračun i fakturisanje.

Rezultat

Tačni podaci o kupcima i automatizovan proces obračuna i naplate potrošnje električne energije.

HEP Elektra, kompanija članica HEP grupe, ovlašćena je za pružanje javne usluge snadbevanja električnom energijom u RH. Kako bi obezbedili obračun i naplatu isporučene električne energije ka približno 2,1 miliona svojih kupaca, kompanija je implementirala SAP IS-U rešenje.

Sistem snadbevanja električnom energijom složen je bez obzira, da li se isporučuje električna energija nastala iz obnovljivih izvora energije ili fosilnih i nuklearnih goriva. U HEP Elektri postojala je potreba za efikasnim i jednostavnim obračunom i naplatom isporučene električne energije.

Kupci HEP Elektre raspoređeni su u nekoliko kategorija, pa svaki od njih zahteva poseban ugovor o isporuci, obračunu i naplati. Računi na mesečnom nivou odnose se na mesečno očitavanje potrošnje i naplaćuju se prema stvarnoj potrošnji. Za ugovore koji se odnose na šestomesečni obračun u periodu između dva obračuna generiše se plan mesečnih novčanih obaveza.

HEP se odlučio za industrijsko softversko rešenje SAP IS-U čime je dobio centralno mesto s informacijama o potrošnji električne energije svojih kupaca. Informacije se generišu na osnovu podataka prikupljenih s mernih uređaja što proces naplate čini efikasnijim. Dodatna prednost rešenja je što omogućava neometani proces razmene informacija s ostalim učesnicima na tržištu električne energije.

Implementirano je više SAP rešenja koja su integrisana u jedno kompletno rešenje.

SAP IS-U industrijsko rešenje s modulima koji uključuju upravljanje podacima kupaca, obračun i fakturisanje.

SAP IS-U

HEP Elektra implementirala je SAP ECC 6.0 na kome je aktivirano industrijsko rešenje za javna uslužna preduzeća SAP IS-U.

Implementirani su sledeći SAP IS-U moduli:

  • IS-U osnovne funkcije – upravljanje adresama i regionalnom strukturom kao i generisanje rasporeda za merenje potrošnje, obračun potrošnje i planove mesečnih novčanih obaveza
  • IS-U matični podaci – poslovni podaci kupaca, ugovorni računi i ugovori, kao i tehnički podaci kao što su priključni objekat, mesto potrošnje, instalacija, mesto isporuke, lokacija uređaja i dr.
  • DM – modul koji upravlja tehničkim matičnim podacima, instalacijama uređaja, kao i mernim rezultatima
  • BILL – modul za obračun potrošnje električne energije kupcima koji omogućava različite načine za izračunavanje novčane naknade
  • INV – modul za fakturisanje obračunate potrošnje električne energije i izradu planova mesečnih novčanih obaveza za naredno razdoblje
  • FI-CA – modul ugovorni saldakonti kupaca koji predstavlja vrstu analitičkog knjigovodstva izrađenog prema potrebama industrijskih sektora s mnogo krajnjih kupaca i poslovnih partnera i velikim brojem dokumenata za obradu
  • IDE – modul za razmenu podataka među preduzećima koja posluju na deregulisanom tržištu električne energije

SAP FI, SAP SD, SAP WF

Dodatno, uz SAP IS-U module, HEP Elektra je implementirala modul za finansijsko računovodstvo (FI), modul za prodaju i distribuciju (SD) i modul za radni tok procesa (WF).

SAP CRM i SAP PO

Implementiran je i SAP CRM sistem za upravljanje odnosima s kupcima, kao i SAP PO sistem za komunikaciju i integraciju SAP sistema međusobno, ali i SAP sistema s ostalim spoljašnjim sistemima.

U SAP CRM sistemu odvijaju se procesi korisničke službe. Omogućen je pregled osnovnih informacija o kupcu kao što su istorija kupca, pregled računa, pregled mesečnih novčanih obaveza, pregled plana obračunskog plaćanja, pregled opominjanja, pregled stanja brojila. Prijava novih kupaca vrši se putem SAP CRM sistema, a zatim se ti podaci kopiraju na SAP IS-U sistem.