fbpx

Centralni sistem za izveštavanje o kvalitetu vode

Izazov

Izveštavanje prema direktivama Evropske komisije na osnovu relevantnih podataka.

Rešenje

Sistem za izveštavanje koji omogućava upravljanje skladištem podataka, primanje, čuvanje i obradu podataka, vizualizaciju informacija, pripremu, izradu i distribuciju izveštaja.

Rezultat

Ispuniti zadatak kvalitetnog i transparentnog izveštavanja prema EU.

Unapređenje kvaliteta vode važan je deo politike voda EU i definisane su mere za vraćanje voda u njihovo prirodno stanište. Evropska komisija stoga prima redovne izveštaje o kvalitetu vode od država članica, a onda ih pažljivo analizira.

Hrvatska, kao članica EU, želela je da razvije sistem izveštavanja zasnovan na najboljim praksama. S ciljem razmene znanja o upravljanju podacima o okolini i izveštavanju u području voda pokrenut je EstuarIS projekat.

U okviru projekta Hrvatske vode implementirale su Centralni sistem za izveštavanje. Sistem omogućava centralno upravljanje podacima o stanju voda u Republici Hrvatskoj, kao i pripremu i distribuciju izveštaja definisanih u skladu sa pojedinim „vodnim direktivama“ EU.

Centralni sistem za izveštavanje omogućava niz prednosti:

 • svi podaci o vodama u Republici Hrvatskoj nalaze se na jednom mestu, npr. podaci o vodi namenjenoj za ljudsku potrošnju, za industrijsku potrošnju, podaci o prečišćavanju voda, podaci o poplavama itd.
 • podaci su vizualno prezentovani putem Geoportala koji omogućava pregled, preklapanje, analizu i deljenje prostornih podataka iz različitih izvornih sistema iz opsega Hrvatskih voda
 • centralni sistem za izveštavanje omogućava direktnu komunikaciju Hrvatskih voda sa svim javnim preduzećima zaduženim za pružanje usluga u vezi sa vodama, ministarstvima i državnim zavodima
 • pristup podacima u Centralnom sistemu prilagođen je mobilnim korisnicima

 

Centralni sistem za izveštavanje razvijen je prema pravilima SCRUM metodologije koja obezbeđuje transparentnost, kontrolu i prilagođavanje procesa razvoja na način da svi korisnici sistema mogu jasno i brzo uticati na razvoj delova sistema i prilagoditi sistem stvarnim potrebama.

U okviru razvoja i implementacije Centralnog sistema za izveštavanje napravljeno je:

 • centralna baza podataka o javnim isporučiocima, svim naseljima u RH, zonama snadbevanja i svim vodozahvatima u RH
 • Geoportal (web GIS rešenje) kao osnovna infrastruktura za ispunjavanje svih obaveza u vezi sa prostornim podacima i centralna tačka za pristup prostornim podacima Hrvatskih voda
 • portal poslovnih informacija (BI portal – Business Intelligence Portal) kao centralno mesto za izradu izveštaja
 • mrežnim aplikacijama sistem je povezan s informacionim sistemima drugih državnih organa i javne uprave putem kojih se vrši unos podataka potrebnih za svaki modul za izveštavanje

Sistem za izveštavanje koji omogućava upravljanje skladištem podataka, primanje, čuvanje i obradu podataka, vizualizaciju informacija, pripremu, izradu i distribuciju izveštaja.

Geoportal

S ciljem kontrole kvaliteta prostornih podataka koji ulaze u Centralni sistem za izveštavanje, izgrađen je Geoportal. Portal je zamišljen kao deo sistema izveštavanja za prostornu vizualizaciju, detaljni pregled atributnih podataka i proveru lokacijske tačnosti podataka pre generisanja izveštaja.

Neke od karakteristika Geoportala su: mogućnost ispisa podataka u pdf formatu, deljenje trenutnog kartografskog pogleda i lokacije prikazanih podataka, mogućnost upoređivanja podataka, merenje udaljenosti, površine i azimuta, crtanje, označavanje objekata, njihova modifikacija itd.

Geoportal prikazuje podatke u vezi sa izveštavanjem za organe EU kao i podatke za potrebe različitih organizacionih jedinica Hrvatskih voda.

Podaci su organizovani u tematske celine:

 • Direktiva o proceni i upravljanju rizicima od poplava, s podgrupama – kartom opasnosti i kartom rizika od poplava
 • Direktiva o ispuštanju i prečišćavanju komunalnih otpadnih voda
 • Direktiva o vodi za piće
 • Zaštita voda: aglomeracija
 • Zaštita voda: tehnološki zagađivači