fbpx

Uspostavljena zona naplate zagušenja u Dubrovniku

Kako bi sačuvao status jednog od globalno najatraktivnijih turističkih odredišta, Grad Dubrovnik s pripadajućom svetskom kulturno-istorijskom baštinom, Starim Gradom, zahteva plansko upravljanje i pomno strateško planiranje. To se posebno odnosi na saobraćajni sektor koji je okarakterisan kao jedan od najizazovnijih faktora u gradu. Naime, Grad Dubrovnik je suočen s problemom prevelikog saobraćajnog prometa u odnosu na postojeće kapacitete. Predeo oko Starog Grada saobraćajno je preopterećen, što ima štetan uticaj na okolinu, životne uslove i turističku ponudu Grada Dubrovnika.

Stoga su KING ICT i Hrvatski telekom d.d. za Grad Dubrovnik uspešno implementirali opremu za uspostavljanje zone zagušenja saobraćaja oko istorijskog jezgra grada i sistem je pušten u probni rad. Radi se o prvom projektu ove kategorije u Hrvatskoj, odnosno inovativnom softverskom rešenju koje se savršeno uklapa u Smart City koncept Grada Dubrovnika.

Push and Pull metode

S ciljem obezbeđivanja održivosti sistema potrebno je da se započne sa sprovođenjem mera održive urbane mobilnosti. Prva takva značajna mera je upravo uspostavljanje zone naplate zagušenja čiji je cilj promena modalne raspodele u korist održivog oblika prevoza.

Kada govorimo o Dubrovniku, ključni je izazov balansiranje saobraćajne ponude i potražnje kroz sprovođenje mera za upravljanje saobraćajnim zahtevima. Ključne upravljačke mere za postizanje efikasnosti saobraćajnog sistema su Push and Pull metode. Push mere usmerene su ka uklanjanju privatnih automobila s određenog područja, dok pull mere teže usmeravanju korisnika ka održivim oblicima prevoza.

Jedna od push metoda upravljanja saobraćajnom potražnjom je naplata zagušenja. Koncept zona naplate zagušenja implementiran je u evropskim i svetskim gradovima suočenima s prevelikom saobraćajnim zahtevima u gradskim središtima. Najpoznatiji primeri su London, Stockholm, Milano i Valletta, koji su naplatom motorizovanog prevoza postigli brojne pozitivne promene mobilnosti. Svi navedeni gradovi beleže smanjenje saobraćajnog opterećenja, pozitivnu promenu modalne raspodele u korist održivih oblika prevoza i poboljšanje životnih uslova. Pojedinim gradovima je naplata zagušenja poslužila kao bitan finansijski alat za investiciju u održive oblike prevoza.

Benefiti implementiranog sistema

Sistem se sastoji od saobraćajno-analitičkih kamera s mogućnošću procesiranja analitičkih informacija u samoj kameri (prepoznavanje kategorije vozila i registarske oznake), što omogućava efikasno procesiranje prolaska svakog vozila u područje zone zagušenja. Svaka mikrolokacija poseduje procesorsku jedinicu s pripadajućim procesnim softverom koji je KING ICT razvio posebno za tu namenu. Procesorska jedinica lokalno procesira sve saobraćajno-analitičke informacije i obezbeđuje sigurni prenos prema postojećem centralnom integracijskom sistemu Grada, BUS+.

Mere za upravljanje saobraćajnom potražnjom definisane su na nivou Evropske unije kroz razne direktive u vezi sa emisijom CO2 i gradskim transportom. Kako na evropskom, potreba za održivim prevozom definisana je i na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, putem saobraćajnih strategija.

Tako je svrha uspostave zone naplate zagušenja u zaštićenoj kontakt zoni dodatna zaštita istorijskog jezgra Grada Dubrovnika, zaštićenog spomenika najviše kategorije pod zaštitom UNESCO-a, od negativnih uticaja motorizirovanog saobraćaja. Uz pozitivan uticaj na zaštitu najužeg gradskog jezgra, spomenuta mera imaće pozitivan uticaj u ekološkom smislu, usled smanjenja emisije izduvnih gasova i smanjenja buke u najužem gradskom jezgru.

Foto: dubrovackidnevnik.hr

Foto: dubrovackidnevnik.hr