fbpx

Kako kompanije koriste tehnologiju za uspešnije poslovanje?

MODERNI IZAZOVI I PROBLEMI….

Živimo u vremenu naglih promena na tržištu i trendova koji zahtevaju od kompanija da praktično preko noći adaptiraju svoje poslovne procese. Većina kompanija svesna je da je potrebno uvoditi promene i reforme, kako bi poslovanje bilo u skladu s takvim savremenim načinom poslovanja.

Reforme organizacija mogu biti interne (ako se događaju samo u okviru same organizacije) ili eksterne (ako se menja i odnos prema krajnjim korisnicima).

Ali, kako se odlučiti koja je reforma najbolja i koje je rešenje optimalno za vašu kompaniju?
Jako je bitno znati kako odgovoriti na to pitanje. Organizacije se sve češće odlučuju za izradu novih softvera i aplikacija po narudžbini. Veruju da će im rešenja ‘krojena po meri’ pomoći u svakodnevnim aktivnostima.
Doduše, izrada i implementacija takvih softvera može biti složena, dugotrajna i skupa. To može biti posebno nezgodno, ako kompanija ima potrebu da implementira reforme u kratkom roku.

 

… ALI I MODERNA REŠENJA
Stoga se veliki broj organizacija odlučuje na alate kao što su SAP BTP (SAP Business Technology Platform). BTP je jedinstvena otvorena platforma koja na jednom mestu spaja različite poslovne aplikacije.
BTP u sebi sadrži portfolio tehnologija koje kompanije čini:

  • efikasnijim
    ● agilnijim i
    ● konkurentnijim.

Kompanije se tako mogu služiti analitikom, automatizacijom i integracijom, veštačkom inteligencijom. Takođe, mogu bolje upravljati podacima, razvijati aplikacije itd. Koristeći alate dostupne na BTP platformi, vaša kompanija će u potpunosti iskoristiti svoje potencijale i optimizovati poslovne procese, a istovremeno nećete biti primorani da investirate u dodatnu infrastrukturu. Sadrži i najbolje svetske standarde i primere dobre poslovne prakse, što je korisno za kompanije svih veličina – nezavisno od vrste delatnosti kojom se bave.

Primarni cilj SAP BTP-a je integracija sa SAP aplikacijama ili aplikacijama trećih strana koje se nalaze u cloud-u ili on-prem s postojećim ERP ili drugim sistemima kompanije na kojima se nalaze podaci. Retko, ali ne isključeno, BTP se koristi kao samostalni sistem „otok“ sa svim komponentama poput baze podataka, unosa podataka, procesa itd., bez konekcija na neki od sistema koji su izvor podataka.

KAKO TAČNO BTP MOŽE POMOĆI VAŠOJ KOMPANIJI?

Postoje četiri glavna područja platforme u kojima se mogu pronaći relevantne aplikacije i rešenja:
1. Upravljanje podacima i bazama podataka (Database and data management),
2. Analitike (Analytics),
3. Razvoj i integracija aplikacija (Application development and integration) i
4. Pametne tehnologije (Intelligent technologies).
Objasnićemo kako izgleda primena tih područja u praksi.
Bolje upravljajte podacima…

MODERNI IZAZOV:

U današnje vreme sve je više podataka o kojima organizacije moraju razmišljati i upravljati. Stoga preterana količina podataka i neadekvatno procesuiranje mogu usporiti celo poslovanje tako da zablokiraju poslovne procese. Vaša organizacija neće biti produktivna, ako je sistem trom: ako se “gubite” u podacima ili redovno razmišljate šta s njima napraviti.

BTP REŠENJA:


BTP sadrži sve potrebno za spremanje, procesuiranje, pristup, integraciju i interpretaciju podataka kojima organizacija raspolaže. To pomaže vašoj organizaciji da lakše, brže i bolje upravlja podacima. Alati se mogu jednostavno prilagođavati vašim internim procesima i potrebama, bez potrebe za angažmanom IT stručnjaka.

… i stavite ih u širi kontekst pomoću analitika

MODERNI IZAZOV:


Neki podaci ne znače previše sami za sebe. Treba ih staviti u širi kontekst, kako bi se dobio pravi uvid u njihovu vrednost. Na osnovu toga može se saznati koje poslovne poteze povući. Neke moderne kompanije uspeju da reše problem čuvanja podataka, ali zatim s tim podacima više ništa ne rade – umesto da iskoriste njihov puni potencijal.

BTP REŠENJA:

BTP pruža dodatne alate potrebne za procesuiranje podataka i dalje donošenje relevantnih odluka. Stavlja vam na raspolaganje alate kao što su business intelligence, proširena analitika, saradnja u planiranju i sl. Ova BTP rešenja mogu izvlačiti podatke iz same organizacije, a mogu ih i kombinovati s podacima iz trećih izvora. Nakon izvlačenja podataka se stvaraju simulacije i vizualizacije. Rešenja imaju implementirano mašinsko učenje. Stoga se, između ostalog, u podacima mogu automatski prepoznati anomalije i identifikovati ključni pokretači rasta.

Osim toga, analitike mogu dati i predikcije. Na osnovu podataka daje se procena, šta će se u budućnosti događati s poslovanjem. Koristeći takva predviđanja vaša kompanija može razviti plan za nastavak poslovanja. Moći ćete blagovremeno i spremno odgovoriti na sve izazove.

RAZVIJAJTE I IZVRŠITE INTEGRACIJU APLIKACIJE

MODERNI IZAZOV:

Ranije smo spomenuli kako organizacije imaju potrebu za raznim aplikacijama i alatima koji im pomažu u svakodnevnom radu. Doduše, neretko se događa da implementacija nekog novog rešenja stvara dodatne poteškoće u poslovnim procesima – umesto da ih olakša. Usklađivanje velikog broja aplikacija može biti složeno, problematično, dugotrajno i skupo.

BTP REŠENJA:


BTP sadrži rešenja potrebna za izradu, razvoj i integraciju poslovnih aplikacija. Integracija se obavlja lako, nezavisno od toga, da li su aplikacije instalirane u cloud-u ili na lokaciji korisnika. Takođe, moguće je napraviti integraciju SAP i ne-SAP rešenja.

Velika prednost BTP-a je otvorenost platforme i snažna podrška svetske developer zajednice. BTP korisnici stoga mogu sami da razvijaju i prilagođavaju rešenja za kojima imaju potrebu. Takav pristup ne samo da skraćuje proces implementacije aplikacija, već i osetno smanjuje troškove. To će vašoj kompaniji omogućiti brze inovacije i doprineti većoj agilnosti poslovanja.

ISKORISTITE PAMETNE TEHNOLOGIJE

MODERNI IZAZOV:Neke kompanije još uvek žive u prošlosti i ne koriste potencijale savremenih tehnologija. Koriste zastarele tehnologije, ne razmišljaju o digitalnoj transformaciji. Takvo poslovanje neizbežno kaska za konkurencijom, jer ne koriste sve raspoložive mogućnosti.

BTP REŠENJA:

S druge strane postoje organizacije koje su spremno i brzo uočile prednosti takvih tehnologija i implementirali ih u svoje procese. To im je otvorilo vrata za budući razvoj i dalo prednost u odnosu na skeptičnije kompanije. Pametne tehnologije uključuju internet stvari (IoT), mašinsko učenje, veštačku inteligenciju, blockchain i pametno automatsko robotsko procesuiranje. Teško je detaljno navesti kako sve ti moderni alati mogu promeniti i poboljšati vaše poslovanje. Nebo je granica. Jedno je sigurno – takve tehnologije će biti sve dominantnije i snažnije u budućnosti, pa ih je neophodno koristiti. One su kao takve prepoznate u BTP platformi.

ZAŠTO SE ODLUČITI ZA SAP BTP?

Moderno poslovanje je puno naglih izazova i promena. Gore navedeni izazovi nažalost nisu fikcija, već stvarnost. Činjenica da neke kompanije troše nepotrebno puno vremena i resursa na procesuiranje podataka je zabrinjavajuća. Takođe, dosta podataka se može iskoristiti tako da se od njih dobije dodatna vrednost, a neke kompanije to ni ne pokušavaju. Velika je verovatnoća da se vaša kompanija, već susrela ili će se susresti s najmanje jednim od spomenutih problema.

Na svu sreću, živimo u vremenu naprednih rešenja i tehnologija koje mogu lako rešiti navedene, a i mnoge druge, probleme. Svaka kompanija bi trebalo da razmišlja o tome kako najbolje iskoristiti sve mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju. SAP BTP je definitivno platforma koja pomaže kompanijama da ostvare svoje potencijale.

Najveći benefit SAP BTP-a je ušteda. Nećete morati da održavate zastarelu tehnologiju ili da investirate u neku drugu infrastrukturu ili ulažete u skupa rešenja po meri. Istovremeno će optimizovati poslovne procese tako da je organizacija produktivnija i može više privređivati. Nijednom članu vašeg tima nije u interesu da troši vreme na nepotrebne aktivnosti koje BTP rešenja mogu preuzeti.

Ako želite da saznate više, kontaktirajte nas s poverenjem.