fbpx

SAP ERPsim: Studenti oduševljeni poslovnom simulacijom

Postoje različiti načini učenja o poslovanju kompanije, kao i funkcionisanju i povezanosti poslovnih procesa. Međutim, kada imate priliku da to doživite na način koji je identičan onom u stvarnom životu, a pritom se i zabavite, učenje dobija novu dimenziju.

ERPsim je platforma razvijena od strane Univerziteta u Montrealu, a omogućava virtuelno učenje kroz scenarije simulacije poslovnih procesa.

ERPsim podstiče učesnike na poslovno razmišljanje, nudeći im iz prve ruke iskustvo razumevanja uloga unutar kompanije i uticaja određenih odluka na poslovno okruženje, kao i doživljaj snage i vrednosti SAP S/4HANA sistema.

Diplomci Fakulteta organizacije i informatike tako su, kroz simulaciju i podelu u takmičarske timove, imali priliku da vode kompaniju, sarađuju sa svojim kolegama, rešavaju realne poslovne probleme, sve uz pomoć aktivnog SAP ERP sistema. Do izražaja su došle njihove komunikacione veštine i snalaženje pri savladavanju poslovnih izazova, kao i spremnost na donošenje odluka koje imaju direktan uticaj na poslovanje i poslovno okruženje.

Organizacija, donošenje poslovnih odluka, raspolaganje vremenom i resursima, poslovni izveštaji, praćenje tržišne utakmice, operativno korišćenje programskih transakcija – čitav proces upravljanja poslovanjem stao je u 5 sati radionice kroz koju su ih vodili instruktori KING ICT-a.

Učesnici/igrači, pritom mnogi bez prethodnog znanja o SAP-u, tokom zabavnog i dinamičnog procesa dobili su priliku da učestvuju u takmičenju, uspešno se upoznaju i savladaju osnove SAP S/4HANA sistema, kao i da nauče o:

  • Komunikaciji s dobavljačima i kupcima putem slanja i primanja prodajnih naloga
  • Procesima logistike vezanim za upravljanje proizvodima i sirovinama na skladištu
  • Procesima proizvodnje kroz planiranje materijalnih potreba (MRP), planiranje proizvodnje i upravljanje zalihama
  • Korišćenju SAP izveštaja i transakcija kao važnim podlogama za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka
  • Važnosti pravovremenih reakcija i odluka u okviru poslovnog sistema na promene koje nastaju na tržištu, kao i o značenju takmičenja i pobede u tržišnoj utakmici

Kako funkcioniše simulacija  (ERPsim)

Učesnici su podeljeni u timove unutar kojih su im dodeljene uloge i simulira se realna poslovna situacija. Orijentisani su na poslovnu strategiju i pravovremene reakcije na tržišne promene. Izvršavaju aktivnosti prodaje, marketinga, nabavke, finansija i proizvodnje (kompletan end-to-end poslovni tok).

Svaki učesnik ima interakciju s dobavljačima i klijentima, dostavlja proizvode, koristi SAP izveštaje i transakcije kao podlogu za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i prati promene na tržištu, kako bi pobedio konkurenciju.

Edukacija 15 polaznika trajala je 5 sati, a polaznici su na kraju dobili sertifikate.

Učesnici su nakon takmičenja ispunili anonimnu anketu, a njihovi utisci najbolje govore o vrednosti ERPsim-a:

Nikad brže nije prošlo 5h nego sada!“

„Možemo opet?“

„Uvesti ovo redovno kao barem jedan kurs.“