fbpx

Politika zaštite životne sredine

U KING ICT svesni smo da održivost našeg poslovanja zavisi od skladnih odnosa sa svim činiocima naše organizacije, pa nastojimo u potpunosti da razumemo njihove sadašnje i buduće potrebe kao i sve aspekte uticaja naših odluka i aktivnosti na našu životnu sredinu. Zato:

Osluškujemo zahteve svih činioca spram životne sredine, vodimo brigu o sprečavanju zagađenja, ugrožavanja zdravlja ili sigurnosti, i racionalno upravljamo prirodnim resursima. Kupcima pomažemo u efikasnom korišćenju njihovih poslovnih potencijala kroz usluge savetovanja, oblikovanja, razvoja, izgradnje, upravljanja i poboljšanja informaciono-komunikacijskih sistema, edukujemo ih za njihovo korišćenje, vodeći brigu o zaštiti od zagađenja i smanjenju nepovoljnih uticaja na životnu sredinu.

Omogućavamo svim zaposlenim da svojim delovanjem i svesnošću doprinesu očuvanju životne sredine, sprečavanju zagađenja, smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu i racionalnom trošenju prirodnih resursa. Legislativne, regulatorne i ugovorne zahteve u vezi sa životno sredinom poštujemo i osiguravamo zadovoljenje njihovih zahteva, kao i ostalih zahteva koje smo se obavezali da poštujemo u delokrugu naših odluka i aktivnosti.

Integrisali smo upravljanje životnom sredinom s ostalim sistemima upravljanja i poslovnim procesima kako bismo osigurali stalno poboljšavanje, s uspostavljenim merljivim ciljevima, planovima i programima upravljanja životnom sredinom. Širimo uticaj naše brige za okolimu kroz proaktivno učestvovanje i stalnu komunikaciju o životnoj sredini sa svim učesnicima.

Upravljanje životnom sredinom u našem poslovanju sprovodimo u skladu s načelima i zahtevima koje postavlja međunarodna norma ISO 14001. Sistem upravljanja životnom sredinom, uključujući usvojenu i odobrenu politiku i sve povezane dokumente, objavljen je putem intraneta društva i dostupan je svim zaposlenim.

Rev 2, 2014-06-04
Predsednik Uprave Plamenko Barišić