fbpx

Politika kvaliteta

U KING ICT svesni smo da uspeh našeg poslovanja zavisi od zadovoljstva naših kupaca. Zato nastojimo da u potpunosti razumemo njihove sadašnje i buduće potrebe, da ispunjavamo njihove zahteve i nadmašimo njihova očekivanja.

Kupcima pomažemo u celokupnom i efikasnom korišćenju poslovnih potencijala kroz pružanje usluga integracije informaciono komunikacionih rešenja, usluge IT podrške, poslovne i tehničke edukacije, kao i proizvodnju računara i softvera. Vrednujemo uspešnost upravljanja kvalitetom redovnim nezavisnim ocenjivanjem;

Aktivno gradimo poverenje i konstruktivne odnose s kupcima i dobavljačima kroz međusobno razumevanje i uvažavanje zasnovano na znanju, sposobnosti i standardima struke kao i objektivnom gledanju na tehnologiju. Logika naših poslovnih procesa i njihovog međusobnog delovanja usmerena je na zadovoljavanje zahteva kupaca i osiguranje njihovog zadovoljstva.

Integracijom našeg sistema upravljanja kvalitetom s drugim sistemima upravljanja i poslovnim procesima omogućili smo usklađenost ciljeva kvaliteta sa strateškim ciljevima poslovanja i efikasno međusobno delovanje procesa i sistema. Temelj za donošenje odluka o našim aktivnostima su činjenice podržane verodostojnim dokazima.

Edukacija i osposobljavanje, kao i stalna briga o zaposlenima, temelj su organizacione sposobnosti na kojem se zasniva zadovoljstvo naših korisnika. Trajno poboljšavanje je načelo kojim se vodimo u svim perspektivama upravljanja kvalitetom i u svim procesima. Aktivnim delovanjem i svesnošću o potrebi zadovoljavanja zahteva naših kupaca svi zaposleni doprinose trajnom poboljšavanju kvaliteta, vođeni odrednicama sistema upravljanja kvalitetom.

Upravljanje kvalitetom u našem poslovanju oblikovali smo i implementirali, i održavamo ga i poboljšavamo u skladu s načelima i zahtevima koje postavlja međunarodna norma ISO 9001. Sistem upravljanja kvalitetom, uključujući usvojenu i odobrenu politiku i sve povezane dokumente, objavljen je putem intraneta društva i dostupan je svim zaposlenima.

Rev 5, 2014-06-04
Predsednik Uprave Plamenko Barišić