fbpx

Matija Mandić: Od „Internet Stvari“ do „3D modeliranja gradova“

U Zagrebu je 6. maja održan 4. Zagrebački forum o gradskoj bezbednosti – Dan prevencije kriminala na kom je poseban značaj dat inovativnoj praksi i gradskoj bezbednosti.

Na konferenciji je učestvovao i Kingov stručnjak, direktor Sektora tehničke zaštite i pasive Matija Mandić, koji je održao predavanje na temu „Inovativni koncepti urbane sigurnosti“.

Mandić se osvrnuo na tehnološki razvoj i primenu naprednih informacionih, komunikacionih i sigurnosnih tehnologija u gradskim sistemima, kao i primenu koncepata veštačke inteligencije i senzora zasnovanih na IoT tehnologiji (Internet stvarima).

Posebno je zanimljiv bio prikaz korišćenja koncepta veštačke inteligencije u sistemima videonadzora i saobraćajne analitike, kao i koncepta proširene stvarnosti u sigurnosnim projektima i vizualizacije kritične infrastrukture, kao i primene bespilotnih letelica i sistema 3D modeliranja gradova.

„Primena inovativnih tehnologija je važna odrednica razvoja modernih gradova, koja snažno utiče na podizanje kvaliteta života, prevenciju kriminala i sigurnost građana“, istakao je Matija Mandić.