fbpx

IAKS

Izazov

Kontrolisati isplate subvencija u poljoprivredi.

Rešenje

Razvoj softverskog rešenja i integracija finansijskog modula sistema za plaćanje i izveštavanje ka EU.

Rezultat

Prikaz stvarnih podataka o resursima poljoprivrednika i isplatama pomoći u skladu s regulativama EU.

Kako pratiti isplate subvencija u poljoprivredi?
Na na prvi pogled komplikovano pitanje postoji jednostavan odgovor – Integrisani administrativni i kontrolni sistem (IAKS).

IAKS je informacioni sistem za kontrolu i praćenje podsticaja u poljoprivredi. U Hrvatskoj je uveden za potrebe Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju .

Implementacijom ovog rešenja Hrvatska je dobila sistem koji sadrži stvarne podatke o resursima poljoprivrednika i plaćanju pomoći u poljoprivredi. Podaci služe za administrativne svrhe, ali i za izradu analiza na osnovu kojih se može efikasnije odlučivati i sprovoditi poljoprivredna politika.
Zemlje članice EU upravo pomoću IAKS-a dodeljuju, prate i kontrolišu plaćanja poljoprivrednicima, kao i direktna plaćanja i sprovode mere ruralnog razvoja koje se odnose na poljoprivredne površine.

Komponente sistema su:

1. Poljoprivredni registri:

  • Registar poljoprivrednih gazdinstava (Farm Registry)
  • Sistem identifikacije zemljišnih parcela (ARKOD/LPIS)
  • Sistem za identifikaciju i registraciju životinja (Livestock Registry)
  • Registar vinograda i stabala maslina (Vineyard & Olive Tree Registry)
  • Registar integrisane i ekološke proizvodnje

 

2. Direktna plaćanja: primanje zahteva (Agronet), administrativna kontrola zahteva, odobravanje zahteva, kontrola na terenu, daljinska kontrola, unakrsna usaglašenost (Cross Compliance)

3. Ruralni razvoj: primanje zahteva (Agronet), administrativna kontrola zahteva, odobravanje zahteva, kontrola na terenu (OTS)

Osim navedenih komponenti, IAKS sadrži i sistem za izveštavanje.

Razvoj softverskog rešenja i integracija finansijskog modula sistema za plaćanje i izveštavanje EU.

Implementacija sistema obuhvatila je:

  • razvoj softverskog rešenja u skladu sa zahtevima Zajedničke poljoprivredne politike EU
  • razvoj i integraciju finansijskog modula sistema za plaćanje i izveštavanje organima EU
  • reviziju i unapređenje poslovnih procedura u vezi sa pomoći za edukaciju više od 600 zaposlenih APPRRR, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatske poljoprivredne komore za korišćenje sistema, kao i edukaciju više od 800 poljoprivrednika o kriterijumima unakrsne usaglašenosti
  • pripremu i realizaciju komunikacione kampanje kako bi se poljoprivrednici i javnost upoznali sa sistemom i pogodnostima koje nosi

Prilagođavanja u poljoprivrednom sektoru imala su značajnu ulogu na putu Hrvatske prema EU, kako bi obezbedili sprovođenje Zajedničke poljoprivredne politike.

Ovaj projekat finansiran je putem IPA fondova EU. Nosilac projekta je kompanija KING ICT u saradnji s hrvatskim i inostranim partnerima.